17-18 kwietnia 2024 r. III Ogólnopolska Konferencja Naukowo – Szkoleniowa „Opieka pielęgniarska i jej aspekty ekonomiczne” w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Głogowie